Son məlumatlar

 
Sənayenin inkişafı haqqında01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi...
Tikintinin əsas göstəriciləri01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 67,0 faizini...
Məhsul bazarı haqqında01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə...
İctimai iaşə01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real...
Ödənişli xidmətlər haqqında01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə...
Əməkhaqqı01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-iyul aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən işçilərin orta aylıq...
 
[-1-] 2 Arxiv