Son məlumatlar

 
Sənayenin inkişafı haqqında31.10.2019
2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi...
Tikintinin əsas göstəriciləri31.10.2019
2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 66,1 faizini tikinti...
Məhsul bazarı haqqında31.10.2019
2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 3,4 faiz artaraq 15019,9 milyon manat olmuşdur.
İctimai iaşə31.10.2019
2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 6,9 faiz artaraq 755,6 milyon manat olmuşdur.
Ödənişli xidmətlər haqqında31.10.2019
2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə...
Əməkhaqqı31.10.2019
2019-cu yanvar-avqust aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 4,4 faiz artaraq 822,2 manat olmuşdur.
 
[-1-] 2 Arxiv