Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında03.11.2021
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 3,9 faiz artaraq ...
İctimai iaşə03.11.2021
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə...
Ödənişli xidmətlər haqqında03.11.2021
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2020-ci ilin müvafiq dövrü...
Əməkhaqqı03.11.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal...
Sənayenin inkişafı haqqında01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi...
Tikintinin əsas göstəriciləri01.10.2021
2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 67,0 faizini...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [-11-] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152