Son məlumatlar

 
Ödənişli xidmətlər haqqında08.05.2017
2017-ci ilin yanvar-mart aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 96,9 faiz təşkil...
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı08.05.2017
2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 51,9 min nəfər olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 13,7 faiz artaraq 791 manat təşkil etmişdir...
Əmək haqqı08.05.2017
2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 7,8 faiz artaraq 740,0 manat olmuşdur...
Sənayenin inkişafı haqqında03.04.2017
2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 4,8 faiz azalaraq 5,6 milyard manat təşkil etmişdir...
Tikintinin əsas göstəriciləri03.04.2017
2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında şəhərin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2026,7 milyon manat və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,6 faiz çox vəsait yönəldilmişdir...
Məhsul bazarı haqqında03.04.2017
2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,6 faiz artaraq 2630,7 milyon manat olmuşdur.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [-11-] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97