Son məlumatlar

 
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı24.05.2012
2012-ci ilin yanvar-mart aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 47,3 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,5 min nəfər və ya 5,6 faiz çoxdur.
Əmək haqqı24.05.2012
2012-ci ilin yanvar-mart aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 8,0 faiz artaraq 534,4 manat olmuşdur.
Sənayenin inkişafı haqqında23.04.2012
2012-ci ilin yanvar-mart aylarında sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 8,4 milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri23.04.2012
2012-ci ilin yanvar-mart aylarında Bakı şəhərində bütün maliyyə mənbələri hesabına 235,1 milyon manat əsas fondlar istifadəyə verilmişdir.
İstehlak mallarının satışı haqqında23.04.2012
2012-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 2150,0 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 13,3 faiz çox əmtəə satılmışdır.
Pullu xidmətlər haqqında23.04.2012
2012-ci ilin yanvar-mart aylarında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 4,8 faiz artaraq 783,2 milyon manat olmuşdur.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [-132-] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152