Son məlumatlar

 
Sənayenin inkişafı haqqında01.08.2019
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə...
Tikintinin əsas göstəriciləri01.08.2019
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 67,5 faizini...
Məhsul bazarı haqqında01.08.2019
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə...
İctimai iaşə01.08.2019
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 4,4 faiz artaraq 478,1 milyon manat olmuşdur.
Ödənişli xidmətlər haqqında01.08.2019
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2018-ci ilin eyni dövrü ilə...
Əməkhaqqı01.08.2019
2019-cu yanvar-may aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 3,9 faiz artaraq 821,4 manat olmuşdur.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [-14-] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129