Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında03.08.2021
2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə...
İctimai iaşə03.08.2021
2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,8 faiz ...
Ödənişli xidmətlər haqqında03.08.2021
2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə...
Əməkhaqqı03.08.2021
2021-ci ilin yanvar-may aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən işçilərin orta aylıq ...
Sənayenin inkişafı haqqında30.06.2021
2021-ci ilin yanvar-may aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 15,2 milyard manat təşkil etmişdir....
Tikintinin əsas göstəriciləri30.06.2021
2021-ci ilin yanvar-may aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [-14-] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152