Son məlumatlar

 
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı21.04.2011
2011-ci ildə yanvar-feval aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 44,9 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,2 min nəfər və ya 24,1 faiz az olmuşdur.
Əmək haqqı21.04.2011
2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 14,1 faiz artaraq 481,8 manat olmuşdur.
İstehlak mallarının satışı və pullu xidmətlər haqqında29.03.2011
2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında ticarətin bütün növlərinin şəbəkəsi vasitəsilə əhaliyə 1218,4 milyon manatlıq, yaxud əvvəlki ilin eyni dövrünün səviyyəsindən 8,5 faiz çox müxtəlif çeşidli istehlak malları satılmışdır.
Sənayenin inkişafı haqqında29.03.2011
2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında sənayedə fəaliyyət göstərən müəssisələr və sahibkarlar tərəfindən 4,3 milyard manatlıq məhsul istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri29.03.2011
2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında Bakı şəhərinin sosial və iqtisadi sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 511,5 milyon manat məbləğində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 32,6 faiz artmışdır.
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı29.03.2011
2011-ci ilin yanvar ayında nəqliyyat müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı 44,6 min nəfər nəfər təşkil etmişdir. İşçilərin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26,5 faiz artaraq 491,8 manat olmuşdur.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [-145-] 146 147 148 149 150 151 152 153 154