Son məlumatlar

 
Tikintinin əsas göstəriciləri25.01.2011
2010-cu ilin yanvar-dekabr aylarında Bakı şəhərində Qranit-Mərmər zavodu, Səngəçalda 100 min tonluq Elevator, Muşfiqabad İdman Mərkəzi, "Dalğa Plaza" İş,"Park Bulvar" Ticarət, İstirahət və Sərgi Mərkəzləri istifadəyə verilmişdir.
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı25.01.2011
2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında nəqliyyat müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1 min nəfər və ya 3,6 faiz çoxalaraq 58,4 min nəfər təşkil etmişdir.
Əmək haqqı25.01.2011
2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 8,9 faiz artaraq 458,7 manat olmuşdur.
İstehlak mallarının satışı və pullu xidmətlər haqqında21.12.2010
2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında ticarətin bütün növlərinin şəbəkəsi vasitəsilə əhaliyə 6285,1 milyon manatlıq, yaxud əvvəlki ilin eyni dövrünün səviyyəsindən 14,4 faiz çox müxtəlif çeşidli istehlak malları satılmışdır.
Sənayenin inkişafı haqqında21.12.2010
2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında Bakı şəhərinin sənaye subyektləri tərəfindən 22,8 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 2,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri21.12.2010
2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında Bakı şəhərində Qranit-Mərmər zavodu, "Dalğa Plaza" İş,"Park Bulvar" Ticarət, İstirahət və Sərgi Mərkəzləri istifadəyə verilmişdir.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [-145-] 146 147 148 149 150 151 152