Son məlumatlar

 
Sənayenin inkişafı haqqında25.05.2021
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 12,0 milyard manat təşkil etmişdir...
Tikintinin əsas göstəriciləri25.05.2021
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş...
Məhsul bazarı haqqında25.05.2021
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə...
İctimai iaşə25.05.2021
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə...
Ödənişli xidmətlər haqqında25.05.2021
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə...
Əməkhaqqı25.05.2021
2021-ci ilin yanvar-mart aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [-18-] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154