Son məlumatlar

 
Sənayenin inkişafı haqqında05.05.2021
2021-ci ilin yanvar-mart aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ...
Tikintinin əsas göstəriciləri05.05.2021
2021-ci ilin yanvar-mart aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 65,7 faizini tikinti,...
Məhsul bazarı haqqında05.05.2021
2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə...
İctimai iaşə05.05.2021
2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə...
Ödənişli xidmətlər haqqında05.05.2021
2021-ci ilin yanvar-mart aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri...
Əməkhaqqı05.05.2021
2021-ci ilin yanvar-fevral aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [-19-] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154