Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında04.03.2021
2021-ci ilin yanvar ayında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə...
İctimai iaşə04.03.2021
2021-ci ilin yanvar ayında ictimai iaşə dövriyyəsi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə...
Ödənişli xidmətlər haqqında04.03.2021
2021-ci ilin yanvar ayında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə...
Əməkhaqqı04.03.2021
2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı...
Sənayenin inkişafı haqqında02.02.2021
2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,8 faiz azalaraq...
Tikintinin əsas göstəriciləri02.02.2021
2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 65,2 faizini...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [-19-] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152