Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında02.02.2021
2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2019-cu illə müqayisədə...
İctimai iaşə02.02.2021
2020-ci ildə ictimai iaşə dövriyyəsi 2019-cu illə müqayisədə real ifadədə...
Ödənişli xidmətlər haqqında02.02.2021
2020-ci ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2019-cu illə müqayisədə...
Əməkhaqqı02.02.2021
2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı...
Sənayenin inkişafı haqqında29.12.2020
2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin...
Tikintinin əsas göstəriciləri29.12.2020
2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [-20-] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152