Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında25.09.2020
2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,9 faiz azalaraq 13472,8 milyon manat olmuşdur.
İctimai iaşə25.09.2020
2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 57,3 faiz azalaraq 288,4 milyon manat olmuşdur.
Ödənişli xidmətlər haqqında25.09.2020
2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə...
Əməkhaqqı25.09.2020
2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı ...
Sənayenin inkişafı haqqında25.08.2020
2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,7 faiz azalaraq 17,2 milyard manat təşkil etmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri25.08.2020
2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 66,4 faizini tikinti,...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [-23-] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152