Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında01.03.2016
2016-cı ilin yanvar ayında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2015-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 5,0 faiz artaraq 1186,5 milyon manat olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə ...
İctimai iaşə01.03.2016
2016-cı ilin yanvar ayında ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 faiz artaraq 50,9 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 38,1 faizi hüquqi
Pullu xidmətlər haqqında01.03.2016
2016-cı ilin yanvar ayında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 2,6 faiz artaraq 380594,2 min manat olmuşdur. Xidmətlərin 52,5 faizi...
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı01.03.2016
2015-ci ilin dekabr ayında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 51,3 min nəfər olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 6,7 faiz artaraq 672,8 manat təşkil etmişdir.
Əmək haqqı01.03.2016
2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 7,5 faiz artaraq 666,7 manat olmuşdur.
Sənayenin inkişafı haqqında03.02.2016
2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında sənayedə istehsal olunmuş məhsulların həcmi 2,3 faiz artaraq 21,6 milyard manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 73,7 faizi mədənçıxarma, 20,4 faizi emal, 5,1 faizi elektrik enerjisi...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [-23-] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93