Son məlumatlar

 
Sənayenin inkişafı haqqında03.11.2020
2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi...
Tikintinin əsas göstəriciləri03.11.2020
2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat...
Məhsul bazarı haqqında03.11.2020
2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə...
İctimai iaşə03.11.2020
2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə ...
Ödənişli xidmətlər haqqında03.11.2020
2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri ...
Əməkhaqqı03.11.2020
2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [-24-] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154