Son məlumatlar

 
Tikintinin əsas göstəriciləri01.03.2016
2016-cı ilin yanvar ayında Bakı şəhərində iri qabaritli transformatorlar və Yeni Ağdağ gips zavodları istifadəyə verilmişdir. 2016-cı ilin yanvar ayında şəhərin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün ...
Məhsul bazarı haqqında01.03.2016
2016-cı ilin yanvar ayında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2015-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 5,0 faiz artaraq 1186,5 milyon manat olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə ...
İctimai iaşə01.03.2016
2016-cı ilin yanvar ayında ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 faiz artaraq 50,9 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 38,1 faizi hüquqi
Pullu xidmətlər haqqında01.03.2016
2016-cı ilin yanvar ayında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 2,6 faiz artaraq 380594,2 min manat olmuşdur. Xidmətlərin 52,5 faizi...
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı01.03.2016
2015-ci ilin dekabr ayında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 51,3 min nəfər olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 6,7 faiz artaraq 672,8 manat təşkil etmişdir.
Əmək haqqı01.03.2016
2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 7,5 faiz artaraq 666,7 manat olmuşdur.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [-24-] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94