Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında31.01.2020
2019-cu ildə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2018-ci illə müqayisədə 4,2 faiz artaraq 22222,8 milyon manat olmuşdur.
İctimai iaşə31.01.2020
2019-cu ildə ictimai iaşə dövriyyəsi 2018-ci illə müqayisədə real ifadədə 8,8 faiz artaraq 1160,4 milyon manat olmuşdur.
Ödənişli xidmətlər haqqında31.01.2020
2019-cu ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2018-ci illə müqayisədə real ifadədə 4,0 faiz artaraq...
Əməkhaqqı31.01.2020
2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən...
Sənayenin inkişafı haqqında18.12.2019
2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 36,0 milyard manat təşkil etmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri18.12.2019
2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 65,3 faizini...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [-31-] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152