Son məlumatlar

 
Məhsul bazarı haqqında03.02.2016
2015-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2014-cü illə müqayisədə 14,7 faiz artaraq 14093,1 milyon manat olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının həcmi əvvəlki illə müqayisədə...
İctimai iaşə03.02.2016
2015-ci ildə ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 17,5 faiz artaraq 752,4 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 31,8 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin...
Pullu xidmətlər haqqında03.02.2016
2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 5,1 faiz artaraq 4761824,1 min manat olmuşdur. Xidmətlərin ...
Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı03.02.2016
2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 51,1 min nəfər olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 5,7 faiz artaraq 664,8 manat təşkil etmişdir...
Əmək haqqı03.02.2016
2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 6,6 faiz artaraq 657,9 manat olmuşdur...
Sənayenin inkişafı haqqında24.12.2015
2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında sənayedə istehsal olunmuş məhsulların həcmi 2,5 faiz artaraq 19,9 milyard manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 74,1 faizi mədənçıxarma, 20,0 faizi emal, 5,1 faizi elektrik enerjisi...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [-57-] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126