Son məlumatlar

 
Əmək haqqı02.04.2015
2015-ci ilin yanvar ayında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 5,2 faiz artaraq 622,3 manat olmuşdur
İctimai iaşə02.04.2015
2015-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 2014-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,0 faiz artaraq 90,1 milyon manat olmuşdur
Sənayenin inkişafı haqqında04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 1,1 faiz artaraq 1453,5 milyon manat təşkil etmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında şəhərin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 664,2 milyon manat vəsait yönəldilmiş, onun 73,2 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf edilmişdir.
Əmtəə bazarı haqqında04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2014-cü ilin eyni ayı ilə müqayisədə 10,6 faiz artaraq 957,0 milyon manat olmuşdur.
Pullu xidmətlər haqqında04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 2,8 faiz artaraq 366647,7 min manat olmuşdur.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [-74-] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129