Son məlumatlar

 
Əmək haqqı02.04.2015
2015-ci ilin yanvar ayında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqının səviyyəsi 5,2 faiz artaraq 622,3 manat olmuşdur
İctimai iaşə02.04.2015
2015-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 2014-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,0 faiz artaraq 90,1 milyon manat olmuşdur
Sənayenin inkişafı haqqında04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 1,1 faiz artaraq 1453,5 milyon manat təşkil etmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında şəhərin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 664,2 milyon manat vəsait yönəldilmiş, onun 73,2 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf edilmişdir.
Əmtəə bazarı haqqında04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2014-cü ilin eyni ayı ilə müqayisədə 10,6 faiz artaraq 957,0 milyon manat olmuşdur.
Pullu xidmətlər haqqında04.03.2015
2015-ci ilin yanvar ayında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 2,8 faiz artaraq 366647,7 min manat olmuşdur.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [-99-] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154