Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Makroiqtisadi göstəricilər (2023-cü ilin yanvar - sentyabr aylarında)
Ətraflı məlumat üçün yüklə 07.11.2023 14:52
Göstəricinin adı 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları,faktiki 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları
2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə
Məlumat üçün
2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 42 520,0 99,1 96,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 6 375,9 115,3 92,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 374,0 111,1 108,7
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 5 969,6 121,7 119,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 138,9 116,4 88,4
-  heyvandarlıq  16,2 125,2 90,8
- bitkiçilik  122,7 115,4 113,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat  23 671,8 106,8 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat  4 960,3 119,3 108,6
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 1 174,7*) 9,9 113,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 110,1 113,1

*)2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında