Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Makroiqtisadi göstəricilər (2023-cü ilin yanvar-mart ayları)
Ətraflı məlumat üçün yüklə 16.05.2023 17:41
Göstəricinin adı 2023-cü ilin yanvar-mart ayları,faktiki 2023-cü ilin yanvar-mart ayları
2022-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,faizlə
Məlumat üçün
2022-ci ilin yanvar-mart ayları 2021-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 15 907,1 96,9 104,1                                                  
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 1 859,3 126,0 74,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 939,3 114,8 83,6
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 650,8 132,3 123,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat  29,1 82,5 164,5
- bitkiçilik  23,6 75,9 276,1
- heyvandarlıq  5,5 129,9 40,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 7 523,2 104,0 104,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 639,3 113,3 105,2
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 1 083,0*) 110,6 108,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,2 111,5

*) 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında