Son məlumatlar

 
Sənayenin inkişafı haqqında30.09.2022
2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 68,1 milyard manat təşkil etmişdir.
Tikintinin əsas göstəriciləri30.09.2022
2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 70,6 faizini...
Məhsul bazarı haqqında30.09.2022
2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə 3,5 faiz artaraq 17506,6 milyon manat olmuşdur.
İctimai iaşə30.09.2022
2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə...
Ödənişli xidmətlər haqqında30.09.2022
2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə...
Əməkhaqqı30.09.2022
2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı...
 
[-1-] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152